Cookie beleid LRC

De website van LRC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitleg verenigingswerk

Uitleg verenigingswerk

Eerder hebben we al via deze site gemeld dat LRC Leerdam vanaf het begin van volgend seizoen de Regeling Verenigingswerk gaat invoeren. Toen is ook aangegeven dat de regeling kortgezegd inhoud dat LRC Leerdam alle leden gaat verplichten om gedurende het seizoen twee of drie keer een vrijwilligerstaak (we noemen dat verenigingswerk) uit te voeren.
 
Graag willen we de Regeling Verenigingswerk verder uitleggen en dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor leden.

Voor wie is de regeling? 

De regeling geldt in principe voor alle leden van LRC Leerdam. Leden van 16 jaar en ouder worden zelf ingedeeld voor een taak, bij leden van 15 jaar en jonger wordt de taak door een ander lid van het gezin (ouder/verzorger) ingevuld.
Een gezin met meerdere leden van 15 jaar of jonger wordt in deze regeling maar een keer opgenomen zodat ouders/verzorgers niet voor ieder kind apart een taak hoeven in te vullen.
Gezinsleden van 16 jaar en ouder tellen voor bovenstaande regeling niet mee.
 
Voorbeeld 1: Bij een gezin met een lid van 14 jaar en een lid van 12 jaar wordt er een keer een taak ingevuld door een van de ouders/verzorgers.
Voorbeeld 2: Bij een gezin met een lid van 17 jaar en een lid van 14 jaar is het lid van 17 jaar zelf verantwoordelijk voor de invulling van de taak en voor het lid van 14 jaar zal een van de ouders/verzorgers de taak moeten invullen.  
 
Gezinnen waarvan één van de ouders/verzorgers een kaderfunctie vervuld bij LRC Leerdam worden uitgesloten van de regeling. Hetzelfde geldt voor leden van 16 jaar en ouder met een kaderfunctie.
Een kaderfunctie is een vrijwillige functie die structureel gedurende het gehele seizoen wordt uitgevoerd. 
 
Bestuursleden, Commissieleden, Stafleden (Leiders, Trainers en vaste Grensrechters), vaste Barmedewerkers, vaste Commissiekamermedewerkers, vaste Scheidsrechters, Huismeesters, Vertrouwenspersonen, Medewerkers Terreinen en Opstallen en de vaste Vrijwilligers van de Supportersvereniging behoren allemaal tot de kaderleden.
 
Af en toe vlaggen, het rijden naar uitwedstrijden en incidentele hulp bij evenementen gelden niet als kaderfuncties en dus ook niet voor uitsluiting van de Regeling Verenigingswerk.
 
Niet Actieve Leden zijn uitgesloten van deze regeling. Een niet actief lid staat als zodanig op de ledenlijst en is niet gerechtigd om aan wedstrijden deel te nemen.
 
De personen die onder de bovenstaande uitsluitingen vallen mogen uiteraard op vrijwillige basis meedraaien in de Regeling Vrijwilligerswerk. Zij kunnen zich hiervoor via de LRC app aanmelden. Verderop in deze tekst kun je vinden hoe dat moet. Moet ook een aparte pagina worden op de website, zodat dit altijd is terug te vinden.
 

Hoe werkt de regeling?

Alle leden (of gezinnen) die onder de regeling vallen worden ingedeeld voor een bepaalde, van te voren vastgestelde, taak. Dit gebeurd aan het begin van het seizoen en de indeling wordt dan ook gecommuniceerd via de LRC app en de website.
Elke taak staat voor een vastgesteld aantal punten. Een lid 16+/ gezin moet aan het einde van het seizoen 9 punten verzameld hebben om te voldoen aan de gestelde verplichting.
Omdat niet elke taak hetzelfde aantal punten oplevert moet de ene taak dus vaker uitgevoerd worden dan de andere. Hier wordt in de planning uiteraard rekening mee gehouden. 
Als er voor bepaalde taken te weinig aanmeldingen zijn kan het voorkomen dat mensen voor een andere taak worden ingedeeld. Dit gebeurt altijd in overleg.
 
Hierbij een overzicht van de taken die gekozen kunnen worden met een korte beschrijving van de taak, de duur van de taak en het aantal punten dat de taak oplevert.
 
Bardienst: 
De bardienst wordt uitgevoerd in de kantine van het Glaspark en altijd onder toezicht van een ervaren medewerker.
Taken:
  • gasten bedienen en afrekenen van bestellingen 
  • glazen ophalen en spoelen en schoonhouden van de bar/tafels
  • aanvullen van koelkasten e.d. (indien nodig)
Duur per dienst: 3 uur
Aantal punten per dienst: 3 punten
Aantal diensten per seizoen: 3 diensten

Keukendienst:
De keukendienst wordt uitgevoerd in de kantine van het Glaspark en altijd onder toezicht van een ervaren medewerker.
Taken:
  • in samenspraak met de ervaren medewerker bereiden van bestellingen
  • uitserveren van bestellingen via het afhaalluik in de kantine
  • schoonhouden van de keuken en het afhaalgedeelte
Duur per dienst: 3 uur
Aantal punten per dienst: 3 punten
Aantal diensten per seizoen: 3 diensten

Commissiekamerdienst:
De Commissiekamerdienst wordt uitgevoerd in de commissiekamer van het Glaspark en altijd onder toezicht van een ervaren medewerker.
Taken:
  • ontvangen van tegenstanders, scheidsrechters en andere bezoekers en deze voorzien van koffie
  • klaarzetten en uitdelen van kannen limonade voor de spelende teams
  • openen van de kleedkamers voor de teams
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten

Scheidsrechter:
 
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten
 
 
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten

 
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten

 
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten

 
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten

 
Duur per dienst: 4 uur(van 8.00u tot 12.00u)
Aantal punten per dienst: 4½ punten
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten

Een dienst als scheidsrechter wordt uitgevoerd op een van de velden onder toezicht van de scheidsrechterscommissie.
Taken: - het fluiten van een wedstrijd in een leeftijdsklasse van jouw keuze. (JO11 t/m 
  JO19 en lagere Senioren)
- het invullen en inzenden van het digitale wedstrijdformulier onder toezicht van   en in samenwerking met een lid van de scheidsrechterscommissie.
Duur per dienst: 2 uur (voorbereiden, wedstrijd fluiten, afronden
 formaliteiten)
Aantal punten per dienst:2½ ptn.
Aantal diensten per seizoen:4 diensten
Aan deze taak gaat een gesprek met de scheidsrechterscommissie vooraf om de geschiktheid te beoordelen.
 
• Klussendag onderhoud Glaspark:
Deze taak wordt uitgevoerd op het terrein van het Glaspark op twee vooraf vastgestelde dagen. Een keer in december/ januari en een keer in juni/juli.
Taken: - Allerlei voorkomende klussen en klusjes voor het onderhoud van het Glaspark.
Duur per dienst: 4 uur (10.00u tot 14.30u incl. koffiepauzes)
Aantal punten per dienst: 4½ ptn.
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten
De data voor de klussendagen zijn voorafgaand aan het seizoen bekend. Om deze dienst goed te vervullen is aanwezigheid op beide dagen noodzakelijk.
 
• Klussendag schoonmaak gebouw:
Deze taak wordt uitgevoerd in het gebouw op het Glaspark op twee vooraf vastgestelde dagen. Een keer in december/ januari en een keer in juni/juli.
Taken: - Het grondig schoonmaken van het volledige gebouw. (kantinegedeelte en 
  kleedkamergedeelte)
Duur per dienst:4 uur (10.00u tot 14.30u incl. koffiepauzes)
Aantal punten per dienst:4½ ptn.
Aantal diensten per seizoen:2 diensten
De data voor de klussendagen zijn voorafgaand aan het seizoen bekend. Om deze dienst goed te vervullen is aanwezigheid op beide dagen noodzakelijk.
 
• Lootjesdame (M/V):
Deze taak wordt uitgevoerd in de kantine van het Glaspark. Bij elke thuiswedstrijd van LRC 1 worden door de supportersvereniging lootjes verkocht voor het rad van fortuin.
Taken: - het verkopen van lootjes aan de aanwezige bezoekers van de kantine.
Duur per dienst: 2½ uur (16.30u tot 19.00u)
Aantal punten per dienst: 3 pnt.
Aantal diensten per seizoen: 3 diensten
Aan deze taak gaat een gesprek met de supportersvereniging vooraf om de geschiktheid te beoordelen.
 
• Oud papier ophalen:
Deze taak wordt uitgevoerd in een gedeelte van wijk Noord. Een keer per maand op een dinsdag wordt er door de supportersvereniging oud papier opgehaald met een wagen van Waardlanden.
Taken: - het legen van oud papier containers in een vuilniswagen van Waardlanden.
Duur per dienst: 3 uur (17.30u tot 20.30u)
Aantal punten per dienst: 4½   pnt.
Aantal diensten per seizoen: 2 diensten
Aan deze taak gaat een gesprek met de supportersvereniging en een eenmalige cursus (1 avond) van Waardlanden vooraf.

Wat moet je zelf doen?

Ieder lid ontvangt binnenkort een mail met een verkorte uitleg van de Regeling Verenigingswerk en een link om de LRC app te downloaden. Deze app is de spil in de regeling.
Via de LRC app kun je jezelf registreren en daarna zelf een keuze maken voor een van de bovengenoemde taken. Je wordt dan voor de door jou gekozen taak ingedeeld.
Als je zelf geen keuze maakt wordt je automatisch ingedeeld voor de bardienst.
 
Het is in dit systeem helaas niet mogelijk om binnen een seizoen meerdere taken te kiezen.
In overleg is het veranderen tijdens het seizoen misschien wel mogelijk.
 
In de app kun je ook volgen wanneer je bent ingedeeld voor je taak en je kunt via de app ook onderling diensten ruilen.
Het is daarom aan te raden om de LRC app te downloaden, ook al omdat de app alle informatie bevat die ook op de website staat.

Afkopen van de regeling

Voor leden (gezinnen) die niet aan de regeling Verenigingswerk mee willen of kunnen doen is er een mogelijkheid om de regeling af te kopen. De kosten hiervoor zijn € 75,00 per seizoen.
Als leden (gezinnen) tijdens het seizoen niet aan hun verplichte taken voldoen wordt na afloop van het seizoen alsnog € 75,00 geïncasseerd.
Wij hopen dat wij dit middel niet in hoeven te zetten en dat iedereen zijn of haar taken gewoon uit voert.
 
Heeft u vragen over de regeling Verenigingswerk? 
Stuur deze dan per mail naar [email protected]
 
Bestuur LRC Leerdam
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!