A+ R A-

Artikelen

Historie

De Leerdamse Racing Club, beter bekend als LRC, neemt in de Leerdamse gemeenschap een belangrijke plaats in. De voetbalvereniging is met ruim 650 leden een van de grootste verenigingen in Leerdam en in de regio. LRC werd opgericht op 20 februari 1958 nadat een fusie tussen de voetbalafdeling van de omniverenigingen Voorwaarts en Sparta stuk liep. De voormalige Voorwaarts leden besloten na het stuklopen tot de oprichting van een zaterdagvoetbalvereniging onder de naam Rood Geel. Deze naam werd door de KNVB verboden omdat er al een vereniging met die naam was. De naam LRC werd wel geaccepteerd.

De eerste voetbalschreden werden gezet op een gekocht weiland aan Loosdorp. In 1961 was het zover. LRC kon een clubhuis, twee kleedkamers en een kantine in gebruik nemen. In 1969 werden zes kleedkamers nieuw gebouwd evenals een bestuurskamer. Met de uitbreiding van de wijk Leerdam Noord groeide de vereniging, wat het aantal leden betreft, voorspoedig. Die expansiedrift had echter tot gevolg dat de accommodatie op Loosdorp ontoereikend werd. In 1978 kon het 700ste lid worden ingeschreven. Bovendien liet de gemeente haar oog op de velden van LRC vallen, er moesten huizen komen. Na veel vijven en zessen en langdurig onderhandelen kreeg LRC een ruimte voor nieuwe velden toegewezen aan de Bruininxdeelsekade. In 1985 was dit sportpark gereed. Via diverse subsidies en een ruil van de oude velden voor nieuwe kon LRC een flink bedrag bij elkaar sprokkelen. Dit was echter niet genoeg. Via allerlei acties slaagden de leden erin zelf nog eens een bedrag van ongeveer 1 miljoen gulden op te hoesten. Over clubliefde gesproken.

oprichters

Eerste bestuur van LRC. V.l.n.r. P.K. van Maanen, G. Vroegh (secr.),
P.H. van Ameijde (voorz.), M. Vroegh (penningm.), J. Versluis.

Het huidige sportpark Bruinsdeel is ruim 7 hectare groot. Daarop vinden we vier speelvelden en een trainingshoek met de afmetingen van anderhalf speelveld. Rondom de velden is volop beplanting. Wat de opstallen betreft zijn er drie gebouwen te onderscheiden. Er is een garage/opslagloods waar alle attributen liggen die nodig zijn voor het onderhoud. Het tweede gebouw heeft tien kleedkamers en twee scheidsrechterskamers, allen voorzien van douches en toiletten. Verder vinden we er een opslagplaats voor ballen, shirts en andere benodigdheden voor wedstrijden en trainingen. In dit tweede gebouw zit tevens een grote commissiekamer. In het derde gebouw vinden we de kantine. Hierin kunnen ruim 300 mensen een comfortabel onderkomen vinden. Door elektrisch bediende tussenschotten kan de kantine worden verdeeld in twee gedeeltes. In de kantine is ook gelegenheid om te eten. Daarvoor is een uitstekende keuken beschikbaar. In dit derde gebouw bevindt zich tevens de bestuurskamer met eigen keukentje en toilet.

Toen sportpark Bruinsdeel in 1985 werd betrokken dacht iedereen dat vier velden en acht kleedkamers voldoende waren voor de toekomst. Niets was echter minder waar. LRC bleef, ook na de verhuizing groeien en vooral het aantal jeugdleden bleef stijgen. In 2000 werd dan ook begonnen met de zeer noodzakelijke uitbreiding waarbij 2 kleedkamers en een verzorgingsruimte werden bijgebouwd. Deze uitbreiding werd in oktober 2000 in gebruik genomen.

Het betekent niet het eind van alle bouw activiteiten. Er staan nog genoeg wensen over die, zij het langzaam, allemaal verwezenlijkt moeten worden. Zo is een tribune langs het hoofdveld een grote wens. Doorzettingsvermogen en vooral de eigen werkzaamheden van de leden maken ook dit mogelijk. Een bouwpakket wordt aangeschaft en binnen korte tijd staat er een tribune met plaats voor 225 toeschouwers. Een aanwinst voor het sportpark.

Toch zijn we er nog niet al is het voorlopig toekomstmuziek. LRC groeit uit haar jasje, er komen steeds meer leden, spelende wel te verstaan, en sinds het hernieuwde optreden van het meisjesvoetbal is ook deze afdeling in een opwaartse spiraal. Het noopt in de toekomst tot verdere uitbreiding van de kleedaccommodatie. Ook de velden, die inmiddels 19 jaar dienst doen, zullen een opknapbeurt moeten hebben. De plannen daarvoor lopen tot in het jaar 2008, toevallig ook het jubileumjaar van de vereniging LRC.

Sportief gezien gaat het uitstekend met de vereniging. Was het streven om een stabiele eersteklasser te worden. In het seizoen 2007/2008 speelt men zelfs op het hoogste niveau, de hoofdklasse B. Met overtuiging werd men kampioen, tien punten voorsprong op de concurrenten en met het meeste aantal punten van alle kampioenen in het zaterdagvoetbal. Een unieke sprong voorwaarts. Ook dit brengt weer de nodige veranderingen met zich mee maar langzaam maar zeker ziet men sportpark Bruinsdeel een professionele uitstraling krijgen.

LRC ziet zichzelf als uithangbord van de gemeente Leerdam, zeker nu men landelijk gaat spelen. Daarom zal men, vanaf het seizoen 2007/2008 ook een andere naam voeren. LRC krijgt als toevoeging Leerdam zodat de vereniging als LRC Leerdam door het leven gaat. Het moet voor meer uitstraling zorgen.

Zonder vrijwilligers is een vereniging niets en nergens. Of je nu hoog of laag speelt, mensen die het werk willen doen dat gedaan moet worden is onmisbaar en niet te betalen. LRC Leerdam heeft een groot korps van vrijwilligers, noodzakelijk nu er steeds meer leden komen en daarmee ook meer elftallen en teams. Toch kan men nog steeds mensen gebruiken maar dat zal een constante cyclus zijn. In ieder geval moet men de vrijwilligers koesteren hetgeen bij LRC Leerdam in vertrouwde handen is.

LRC Leerdam heeft, sinds 2002, een eigen website. Een persoonlijk initiatief van enkele leden dat is uitgegroeid tot het communicatiemiddel van de vereniging. De site wordt veel gelezen met het nodige nieuws van de vereniging en algemeen. De site is gelieerd aan de vereniging LRC Leerdam maar is in privé handen. Hierdoor kan de site ook onafhankelijk en zo objectief mogelijk verslag doen en berichten plaatsen.

De conclusie, midden 2007, is dat LRC Leerdam een vereniging is die volop in beweging is, beschikt over veel maar nog te weinig vrijwilligers maar in ieder geval een vereniging die leeft met een positieve uitstraling voor de gemeente Leerdam. In 2008 viert men het 50-jarig bestaan. Niet uitbundig maar, ongemerkt gaat het ook niet voorbij. Kortom, LRC Leerdam heeft toekomst waarbij nog veel plannen verwezenlijkt moeten en kunnen worden.

Shirtsponsors

Subsponsors

SponsorKliks

“SponsorKliks,

Agenda

11 Jul 2015 - 13:00 uur
LRC Triathlon

Website sponsors

      

 

   
 vidoschilderwerken  horssen

 paans logo

 

             

 
                

 

 denbraber